Adatvédelmi Irányelvek

1. Fogalommeghatározások

2. Az adatkezelő neve és címe

3. Általános adatok és információk összegyűjtése

4. Az eszköz és a hely

5. Regisztráció honlapunkon

6. Egyéni vállalkozások adatainak megjelenítése

7. Előfizetés hírlevelünkre

8. Hírlevél-követés

9. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

10. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

11. Az érintett jogai

12. A munkaügyi alkalmazások és a pályázati eljárások adatvédelme

13. Adatvédelmi rendelkezések harmadik személyek alkalmazására és használatára

14. A feldolgozás jogalapja

15. A személyes adatok tárolásának időtartama

16. Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

17. Az automatizált döntéshozatal létezése

18. Jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz

19. Adatvédelmi irányelvek módosítása; újra purposing

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődést tanúsított vállalkozásunk iránt. Az SC Cylex Tehnologia Informaţiei SRL irányításának különösen fontos prioritása az adatvédelem. Az SC Cylex Technológia SRL internetes oldalainak használata a személyes adatok bárminemű jelzése nélkül lehetséges; Ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általában az érintetttől kapunk hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek megfelelően az SC Cylex Tehnologia Informaţiei SRL-re vonatkozó szabályokat. Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével vállalkozásunk szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk összegyűjtött, felhasználható és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

A vezérigazgató az SC Cylex Tehnologia Informaţiei SRL számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelek elvileg biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközökkel, pl. telefonon és meg kell adnia, hogy nem kívánja-e ezeket az információkat közzétenni.

1. Fogalommeghatározások

Az SC Cylex Tehnologia Informaţiei SRL adatvédelmi nyilatkozata az Európai Jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

a) Személyes adatok

 • Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("adatalanyra") vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

b) Az adatalany

 • Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

c) Feldolgozás

 • A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) A feldolgozás korlátozása

 • A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a későbbiekben korlátozzák feldolgozásukat.

e) Profilozás

 • A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

f) Pseudonosítás

A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

 • A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumokat az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

h) Processzor

 • A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

i) Címzett

 • A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon hatóságok azonban, amelyek az Unióval vagy a tagállam jogával összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik fél

 • Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

k) Engedélyezés

 • Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL

Palota 119 / A

417516 Palota

Romania

E-mail: info@firmania.hu

Weboldal: https://firmania.hu/

Üzleti címtárunknak kínálunk cégeket és jogi személyeket, beleértve a szabadúszókat és az önálló vállalkozókat is, akiknek ingyenes adataik szerepelhetnek a könyvtárban. Az általános adatvédelmi rendelet nem tartalmazza az összes adatot, például jogi személyek vagy fiktív nevek esetén, ezek az adatvédelmi feltételek nem érvényesek az ilyen típusú listákra.

Ha észreveszi, hogy megsérti az Ön valamelyik listáját érintő törvényes jogait, kérjük, ossza meg velünk e-mailt az info@firmania.hu  címre. Elkötelezettek vagyunk, hogy azonnal töröljük az egyes problémás listákat. Valójában, ha ezeket a listákat megfelelő módon használhatjuk nyilvános üzleti címtárban, adatvédelmi feltételeink csak az üzleti címtárunk nyilvános listáira vonatkoznak.

3. Általános adatok és információk összegyűjtése

Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor az adatalany vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (5) az internetes oldalra való belépés időpontja és ideje, (6) internetes protokoll címe (IP-cím) és (7) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek felhasználhatók adataink támadása esetén technológiai rendszerek.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adatról.

4. Az eszköz és a hely

Amikor meglátogatja weboldalainkat, információt kap az Ön helyéről az IP-cím és / vagy az internetszolgáltató vagy mobilszolgáltatója alapján. Ha mobileszközünkről látogat el webhelyeinket, akkor az eszköz a telefon beállításai alapján elküldi az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat. Felkérjük Önt, hogy lépjen be, mielőtt GPS-t vagy egyéb eszközt használunk a pontos hely azonosításához. Ha mobiltelefont vagy táblagépet használ, webhelyeink helymeghatározó szolgáltatásokat, például globális helymeghatározó rendszert ("GPS") használhatnak, hogy automatikusan vagy igény szerint tájékoztassák Önt az aktuális tartózkodási helyük közelében lévő vállalatokról. Az ilyen hely alapú funkciók alapértelmezés szerint be vannak állítva. Ezeket a funkciókat a megfelelő eszköz beállításaiban inaktiválhatja vagy újraaktiválhatja. Az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos adatokat csak akkor gyűjti össze, ha bekapcsolja az ilyen helymeghatározó szolgáltatásokat. A tartózkodási helyére vonatkozó adatokat a kérésed után névtelenné fogják tenni. Ez nem azonosítja a készüléket vagy Önt. Ugyanakkor a helyes adatokat feldolgozhatjuk személyes adataival együtt, ha megadta a megfelelő hozzájárulást.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Az adatkezelőhöz továbbított személyes adatok a regisztrálás során használt formanyomtatványból származnak. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira tárolja és tárolja. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

Az adatalany nyilvántartásba vétele - a személyes adatok önkéntes megjelölésével - lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan adattartalom tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatók fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztrálás során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden egyes adatalanynak arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban különösen kijelölt adatvédelmi tisztviselő, valamint az adatkezelő összes alkalmazottja e tekintetben kapcsolattartó személyként áll az érintett rendelkezésére.

Minden, a személyes adatainak feldolgozásában és használatában részt vevő alkalmazottainak titoktartási kötelezettség alá tartoznak, nemcsak a foglalkoztatás, hanem a cégen belüli megszűnés után.

6. Előfizetés hírlevelünkre

Kereskedelmi információkat teszünk közzé egyéni vállalkozókról, szakemberekről különböző tevékenységi területekről. Ezek az információk a nagyközönség számára hozzáférhető nyilvános forrásokból származnak. A személyes adatok kereskedelmi célú gyűjtése, tárolása és felsorolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően megengedett. A nagyközönség legitim érdeke, hogy gyorsan és egyszerűen hozzáférjen az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos legteljesebb és legfrissebb információkhoz bármelyik üzleti kategóriában. A Cylex ezeket az információkat az általa kezelt portálokon keresztül elérhetővé teszi a felhasználók számára.

 • Adattípusok

  • Alapadatok (elnevezés, név, vezetéknév, jogi forma, cím);
  • Elérhetőségek (cím, telefonszám, fax, e-mail, weboldal), székhely címe, telephely címe;
  • Szakképesítések;
  • Tevékenységi kör;
  • Szolgáltatások;
  • Gyártott és / vagy forgalmazott termékek
 • Az adatok forrása

A weboldalunkon megjelenő információk a következőkből származnak:

 • szakemberek regisztrációja;
 • nyilvános forrásokból;
 • harmadik féltől, például az adatkezelő cégektől, akikkel együttműködési szerződésünk van.

Nyilvános források alatt különösen a weboldalakat, a nagyközönség számára hozzáférhetővé tett online katalógusokat és a nyilvántartásokat értünk, és azokat, amelyek megkövetelik a felhasználótól a bejelentkezést vagy a jelszó megadását.

Az adatok ezekből a forrásokból történő kinyerésének célja a GDPR 5. cikk (1) bekezdés D pontja szerinti pontosságuk, helyességük és integritásuk biztosítása, valamint a szerződések előkészítése vagy megkötése  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés B pontjának megfelelően ,valamint a  lehető legnagyobb mértékben érdekeken alapuló közvetlen marketing céljából a 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően.

 • Az adatfelhasználás célja

  • Információszolgáltatás felhasználóink számára a szakemberek szolgáltatásairól és termékeiről; a felhasználó igényeinek megfelelő szakember kiválasztásának elősegítése;
  • Megteremti annak lehetőségét, hogy a minden szakember ingyenes hirdetésben  részesüljön portálunkon;
  • Lehetőséget teremt mind a felhasználóknak, mind a szakembereknek a felajánlott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataik kifejezésére és megosztására;
  • A teljesítmény átláthatóságának elérése minden szakmai, gazdasági és kereskedelmi területen
 • Jogi alap

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűje

Jogos érdek: Az online környezetben magas az elvárás, hogy felasználók a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban, átláthatóan és a rendszerezett formában szerezzenek információkat a vállalatokról és a szakemberekről. Ezért igyekszünk teljes körű adatokkal ellátni a felhasználókat, strukturáltan és a nyilvánosság számára a lehető legmegfelelőbb formában. Közös érdek, hogy a nagyközönség számára minél teljesebb cégkatalógust kínáljunk. 

 • Adattárolási idő

  • folytonos, a jogalap fennállásának megszűnéséig; általában a szakmai tevékenység megszüntetéséig vagy a törlés iránti kérelemig.

7. Előfizetés hírlevelünkre

A SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy feliratkozhassanak partnereink hírlevélére.
Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról, információkról és hírekről szóló hírlevél segítségével. A vállalati hírlevelet csak az érintett megkaphatja, ha (1) az érintettnek érvényes e-mail címe van, és (2) az adatfelvevő regisztrálja a hírlevelet. Biztonsági okokból az adatfájl első alkalommal regisztrált e-mail címére, jogi okokból, dupla opt-in eljárással egy visszaigazoló e-mailt küldünk az e-mail címre. Ezt a megerősítő e-mailt annak igazolására használják, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az adatalany jogosult-e a hírlevél befogadására.
A hírlevél regisztrálása során az internetszolgáltató által megadott számítógépes rendszer IP-címét is tároljuk, amelyet az adatalany a regisztrációkor, valamint a regisztráció dátumát és időpontját használ. Ezen adatok összegyűjtése szükséges az adatalany információinak esetleges visszaéléseinek vizsgálatához.
A hírlevelünket az előfizető bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az adatalany adott a hírlevél szállításáért, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. Lehetőség van arra is, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhasson közvetlenül a vezérlő weboldaláról, vagy más módon továbbíthatja azt a vezérlőnek.

8. Hírlevél-követés

Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL hírlevele tartalmaz ún. Követési képpontokat. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető képpont alapján az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL meg tudja állapítani, hogy az adatfájl egy e-mailt nyitott-e meg, és ha az e-mailben linket küldött, az érintettek felhívták.

A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szállítását, és még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalmához az adatalany érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az adatalanyok bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással kiadott, a külön engedélyt. A visszavonást követően a vezérlő törli ezeket a személyes adatokat. Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL automatikusan visszavonja a hírlevél átvételét.

9. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatot vállalkozásunknak, valamint a velünk való közvetlen kommunikáció, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy kapcsolattartási formán keresztül kapcsolatba lép a vezérlővel, az adatalany által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása.

A webhely látogatói is kapcsolatba léphetnek a velünk regisztrált vállalatokkal e-mailben vagy egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ezeknek az e-maileknek a tartalma, ha szükséges, csak ideiglenesen, rövid idő alatt titkosított formában tároljuk a levelező szerverünkön.

10. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatkezelő személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy jogszabályokban biztosítják, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

11. Az érintett jogai

a) A visszaigazolás joga

Az európai jogalkotónak minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kívánja ezt a megerősítési jogot, bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőt vagy az adatkezelő másik alkalmazottját.

b) Hozzáférési jog

Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

- a feldolgozás célja;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- a címzettek vagy azoknak a címzetteknek a kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők;

ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok; az adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérése, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése;

- a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;

- amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról;

- a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatali eszközök, beleértve a profilalkotást is, és legalább ilyen esetekben az érintett logikával kapcsolatos értelmes információk, valamint a jelentőség és a tervezett az adatfeldolgozás következményeit az érintett számára.

Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha az adatalany élvezi e hozzáférési jogát, bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőt vagy az adatkezelő másik alkalmazottját.

c) A helyesbítéshez való jog

Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az adatalany ezt a jogot a helyesbítéshez kívánja élni, bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőt vagy az adatkezelő másik alkalmazottját.

d) Törlési jog (elfelejtendő)

Az európai jogalkotó minden adathoz az európai jogalkotónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlése indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az alábbi indokok egyike mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest.

Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.

Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.

A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.

A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyre az adatkezelő vonatkozik.

A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Ha a fent említett okok egyike érvényes, és az adatalany kérni kívánja az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL által tárolt személyes adatok törlését, bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő másik alkalmazottját.

Annak megakadályozása érdekében, hogy az információ újra megjelenjen honlapunkon, az adatkezelőnek van egy speciális adatbázisa (Feketelista), ahol tárolja ezt az információt. Az érintettnek joga van ezen információk törlésére is.

Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL vagy más alkalmazott adatvédelmi tisztviselője haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem azonnal teljesüljön.

Ha valamilyen oknál fogva személyes adatokat nyilvánosságra hozzák és az adatkezelő köteles a 17. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok törlésére kötelezni, az adatkezelő - a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve - ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket , hogy tájékoztassa a többi adatkezelőt a személyes adatok feldolgozásáról, amely szerint az adatkezelő kérte az adatkezelőtől, hogy törölje ezeket a személyes adatokat az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy másolatokról, amennyiben a feldolgozásra nincs szükség.

e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével és a kérésekkel szemben a használatuk korlátozása helyett.

Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozására, de az adatalany az állítólagos jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű okok felülbírálják-e az érintett személyét.

Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az adatalany kérni kívánja az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőnk vagy egy másik a vezérlő. Az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL vagy más alkalmazott adatvédelmi tisztviselője megszünteti a feldolgozás korlátozását.

f) Az adatok hordozhatóságának joga

Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amelyhez a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződést, és a feldolgozást automatizált módon végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amikor ilyen hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az adatalany bármikor léphet kapcsolatba az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL vagy más alkalmazottal kijelölt adatvédelmi tisztviselővel.

g) A kifogás joga

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL a kifogás esetén nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudnánk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi igények védelme.

Ha az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL személyes adatokat közvetlen marketing célokra feldolgoz, az érintettnek jogában áll bármikor kifogásolni az ilyen marketingre vonatkozó személyes adatok feldolgozását. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany kifogásolja az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL-t a közvetlen marketing célú feldolgozásra, az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL nem fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

Ezenkívül az érintettnek joga van saját helyzetére hivatkozva kifogásolni az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL számára az őt érintő személyes adatok feldolgozását tudományos vagy történeti kutatási célból vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése értelmében, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A kifogás joga gyakorlása érdekében az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL adatvédelmi tisztviselőjével vagy egy másik alkalmazottal. Ezenkívül az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel szembeni, a műszaki előírásokkal szembeni jogát.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár az őt érintő joghatással szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL megfelelő intézkedéseket hoznak az adatalany jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtésére és a határozat vitatására.

Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogokat kívánja gyakorolni, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával.

i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.

Ha az adatalany élvezi a hozzájárulás visszavonásának jogát, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet az SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával.

12. A munkaügyi alkalmazások és a pályázati eljárások adatvédelme

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás feldolgozása céljából. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Különösen ez az eset áll fenn, ha a kérelmező e-mailen vagy weboldalon keresztül webes űrlapon keresztül benyújtja a megfelelő pályázati dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő a kérelmezővel kötött munkaszerződést köt, a benyújtott adatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően a munkaviszony feldolgozása céljából tárolják. Ha az adatkezelő nem kötött munkaszerződést a kérelmezővel, a kérelem dokumentumait az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónapon belül automatikusan törlik, feltéve, hogy az adatkezelő egyéb jogos érdekei nem ellenzik a törlést. Más, jogos érdeke ennek a kapcsolatnak, pl. az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti eljárásban bizonyítási teher.

13. Adatvédelmi rendelkezések harmadik személyek alkalmazására és használatára

13.1 Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a vállalati Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára, hogy a barátok kérései révén magába foglalják a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését.

A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook bővítmény) integrálódott, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének webböngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook összetevőt a Facebookról a Facebook összetevőn keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudatában van annak, hogy a weboldalunk mely al-oldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezik be a Facebook-on, a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden felkérést, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes részterületünk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkba integrált Facebook gombokra kattint, pl. a "Tetszik" gombot, vagy ha az adatalany észrevételt tesz, akkor a Facebook megfelel az adatalany személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

A Facebook Facebook-on keresztül mindig megkapja az adatalany honlapjáról való meglátogatását, amikor az adatalany egyszerre jelentkezik a Facebook-on a weboldalunkon való hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany a Facebook komponensre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Facebook számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázzuk, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az adatalany magánéletét. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a Facebookon történő eltávolítását. Ezeket az alkalmazásokat az adatalany használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

13.2 Adatvédelmi rendelkezések a Google AdSense alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdSense programot. A Google AdSense olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetések harmadik fél webhelyeken történő elhelyezését. A Google AdSense olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik fél webhelyén megjelenített hirdetéseket, hogy megfeleljen a harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internethasználó érdeklődésen alapuló célzását, amelyet egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósítanak meg.

A Google AdSense-komponensének üzemeltetője az Alphabet Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdSense összetevőjének célja a hirdetések weboldalon történő integrálása. A Google AdSense cookie-t helyez az adatkezelő informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A cookie beállításával az Alphabet Inc. engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett és amelyhez egy Google AdSense összetevő integrálva van, az internetes böngésző az adatkezelő informatikai rendszerén automatikusan elküldi az adatokat a A Google AdSense komponens az online hirdetések és az ABC betűk jutalékainak rendezése céljából. A technikai eljárás során az ABC betűkészmérnökök ismerik a személyes adatokat, például az adatalany IP-címét, Inc., többek között, hogy megértse a látogatók eredetét és a kattintásokat, majd később létrehozza a jutalékrendezéseket.

Az adatalany - a Cookie-politikánkban leírtak szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná az Alphabet Inc. számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá az Alphabet Inc. által már használatban lévő cookie-k bármikor törlődhetnek böngészővel vagy más szoftverprogramokkal.

Továbbá a Google AdSense az úgynevezett nyomkövetési képpontokat is használja. A nyomkövető képpont olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik a weboldalba, hogy lehetővé tegye a naplófájl rögzítését és a naplófájl-elemzést, amelyen keresztül statisztikai elemzés végezhető. A beágyazott követési képpontok alapján az Alphabet Inc. meg tudja határozni, hogy egy adott weboldal megnyitotta-e és mikor nyitott meg egy weboldalt, és mely linkeket kattintott az érintett. A követési képpontok többek között szolgálják a látogatók látogatásának elemzését egy webhelyen.

A Google AdSense szolgáltatáson keresztül az Amerikai Egyesült Államokban az Alphabet Inc.-nek átadják a személyes adatokat és információkat - amely szintén tartalmazza az IP-címet, és szükséges a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és elszámolásához. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és feldolgozzák. Az ábécé Rész. A technikai eljárás során személyes adatokat gyűjthet harmadik felek számára.

A Google AdSense további magyarázata a https://www.google.com/intl/hu/adsense/start/  link alatt található.

13.3 Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről egy személy jött (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az "_gat. _anonymizeIp" alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amelyre a vezérlő működik, és amelybe a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából a Google számára. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google személyes ismereteit, például az adatalany IP-címét ismerte el, amely a Google számára szolgál, többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének, majd a jutalékrendezések létrehozásának.

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany - a Cookie-politikánkban leírtak szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtéséért, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásáért, valamint annak lehetőségétől, hogy kizárjon ilyen . E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más olyan személy távolította el, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, lehetőség van a böngésző kiegészítők újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy  címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html  címen. A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/  https://www.google.com/analytics  címen található.

13.4 A Hotjar alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Az adatfeldolgozásért felelős üzemeltető ezen az oldalon integrálta a Hotjar programot. A Hotjar egy új, hatékony eszköz, amely feltárja weboldalunk felhasználói online viselkedését.

A két komponens A) elemzésének és B) visszajelzésének kombinációjával a Hotjar ügyfelek "áttekintést" kapnak arról, hogy webhelyük látogatása kellemesebb lehet, és hogyan javíthatja teljesítményüket.

Az elemző eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy figyelemmel kísérjük a felhasználó viselkedését (amit az emberek csinálnak), míg a visszacsatolási eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy halljuk az emberek véleményét (hangfelhasználó / ügyfél).

A Hotjar cég a Hotjar Ltd, 2. szint, St Julians Business Center, 3 Elia Zammit utca, St Julians STJ 1000, Málta, Európa.

A Hotjar olyan nyomkövetési kódot ad, amely információkat gyűjt, és elküldi a Hotjar írországi szervereire.

Amikor meglátogatja a Hotjar-t használó webhelyet, a követőkód automatikusan gyűjt adatokat az Ön tevékenységeiről, és elemzés céljából tárolja azokat a kiszolgálóin. Mi a cookie-k, mi már magyarázta a cookie-kat.

Információkat gyűjtünk a weboldal által a számítógépére vagy eszközére helyezett cookie-król..

A kiskorúak személyes adatait soha nem szándékosan vagy szándékosan gyűjtik össze a Hotjar.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k elhelyezését honlapunkon keresztül, a cookie-kra vonatkozó szabályainknak megfelelően, a használt böngésző megfelelő beállítása révén, és ezáltal véglegesen tiltsa használatukat. A webböngésző ilyen beállítása megtiltja a Hotjar számára, hogy cookie-t helyezzen az adatalany számítógépes rendszerére. Továbbá, a már telepített Hotjar cookie-k bármikor törölhetők böngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az összegyűjtött információk csak a kifejezetten a Hotjar ügyfélszámlájára érkező felhasználók számára érhetők el. Bizonyos körülmények között a Hotjar és az Amazon Webes szolgáltatások hozzáférhetnek ehhez az információhoz.

Az ebben a szakaszban foglaltak kivételével személyes adatait a Hotjar nem adja bérbe, nem értékesítette vagy közölte harmadik felekkel saját használatra.

További információk és a Hotjar adatvédelmi irányelvei a következő címeken találhatók

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  és https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service .

13.5 Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg az internethasználók számára, akik korábban a vállalati webhelyen tartózkodtak. A Google remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználóalapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google remarketing célja a releváns hirdetések beillesztése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google hálózaton vagy más olyan weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít be az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatóinak felismerését, ha olyan egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes oldalon, ahol a szolgáltatást a Google Remarketing integrálja, az érintett webes böngészője automatikusan azonosítja a Google-t. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint a felhasználó IP-címe vagy szörfözéses viselkedése, amelyet a Google többek között a releváns hirdetések beillesztésére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, pl. az adatalany által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany - a Cookie-politikánkban leírtak szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogásolja a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. E célból az adatalanynak fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads  címre mutató linket, és meg kell adnia az adatalany által használt minden internetböngészőben a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  címen érhetők el.

13.6 Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google + -gombot komponensként. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A szociális háló az interneten egy olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Google + lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését a barátok kérései révén.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, az Egyesült Államok.

Ha az adott weboldal egyik, az adatkezelő által működtetett és a Google + -gombot integrált oldalak egyikére felszólít, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan letölti a megfelelő A Google Google+ gombja a megfelelő Google + gombelemen keresztül. E technikai eljárás során a Google tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik adott aloldalát látogatta meg. A Google + -ról részletes információ a https://developers.google.com/+/ címen érhető el.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezett be a Google+ szolgáltatásba, a Google felismeri az adatalany minden egyes felkérését webhelyünkön, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Az internetes oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Google + -gombon keresztül gyűjtik össze, és a Google egyezik meg az adott adathoz kapcsolódó Google + -fiókkal.

Ha az adatalany a weboldalunkon integrált Google + -gombra kattint, és ezzel egy Google + 1 ajánlást ad, akkor a Google ezeket az adatokat az adatalany személyes Google+ felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja a személyes adatokat. A Google az adatalanynak a Google+ 1 ajánlását tárolja, így nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az adatalany által elfogadott feltételeknek megfelelően. Ezt követően az ezen a weboldalon szereplő adathoz más személyi adatokkal, például az adatalany és a tárolt fotó Google+ -fiókja által megadott Google+ 1 ajánlást más Google-szolgáltatások, például keresőmotor tárolja és feldolgozza a Google keresőmotor eredményei, az adatalany Google-fiókja vagy más helyeken, pl az internetes oldalakon vagy a hirdetésekkel kapcsolatban. A Google a Google-on tárolt egyéb személyes adatokkal is összekapcsolhatja a webhely látogatását. A Google ezen személyes adatokat rögzíti a különböző Google-szolgáltatások javítása vagy optimalizálása céljából.

A Google + -gomb segítségével a Google olyan információkat kap, amelyeket az adatfájlok látogatói meglátogatták a weboldalunkon, ha az érintett a weboldalunk hívásának időpontjában bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba. Ez függetlenül attól, hogy az adatalany kattint vagy nem kattint a Google+ gombra.

Ha az adatalany nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google-nak, előfordulhat, hogy megakadályozza ezt az átvitelt a Google + -fiókjának bejelentkezése előtt, mielőtt felhívná a webhelyet.

A Google további információi és adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  címen érhetők el. További tájékoztatás a Google-ról a Google + 1 gombról a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy  címen érhető el.

13.7 Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords az internetes hirdetések szolgáltatása, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előzetesen definiálják azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort felhasználja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google keresőmotorjának eredményei és harmadik fél hirdetésének beillesztése révén.

Ha egy adatalany egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkhoz, egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerén keresztül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszti érvényességét, és nem használja fel az érintettet. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalak, például egy online boltrendszer bevásárlókosara felkerült-e webhelyünkre. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is meg tudja érteni, hogy az a személy, aki elérte az AdWords hirdetést webhelyünkön, értékesítést hozott létre, vagyis végrehajtotta vagy visszavonta az értékesítést.

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozásához. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon az egyes AdWords hirdetések sikereiről vagy kudarcairól, és hogy optimalizálja AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, pl. az adatalany által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, ahogy az a cookie-kra vonatkozó szabályainknak megfelelően a használt böngésző megfelelő beállításával történik, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftverprogramok segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az adatalanynak hozzáférést kell biztosítania a www.google.de/settings/ads  linktől mindegyik böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  címen.

13.8 Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette az Instagram szolgáltatás szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, a 14 első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amely a vezérlő által működtetett, és amelyen egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan kéri az Instagram megfelelő Instagram komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram az internetes oldalunkon minden alkalommal felhívja az ügyintézőt, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az adattábla az Instagram egyik gombjára kattint, akkor az Instagram megegyezik ezekkel az adatokkal az érintett személy személyes Instagram felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem. Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram számlájáról, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy  címen.

13.9 A LinkedIn alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő integrálta a LinkedIn Corporation komponenseit ezen a weboldalon. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók számára, hogy új üzleti kapcsolatokat létesítsenek. Több mint 200 millió regisztrált ember több mint 200 országban használja a LinkedIn-t. Így a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti kapcsolattartó platform és az egyik leglátogatottabb weboldal a világon.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, a 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok. Az Egyesült Államokon kívüli magánélet védelmével kapcsolatos ügyekért a LinkedIn Ireland, az adatvédelmi irányelvek, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.

Az internetes oldal egyikének, amelyet a vezérlő működtet, és amelyhez egy LinkedIn komponens (LinkedIn plug-in) került beépítésre, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan felkéri a LinkedIn megfelelő LinkedIn komponensének megjelenítését. A LinkedIn plug-inről további információk a https://developer.linkedin.com/plugins címen érhetők el. A technikai eljárás során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik speciális aloldalát látogatta meg.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a LinkedIn-en, akkor a LinkedIn minden bejelentkezéssel felderíti az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a LinkedIn-komponensen keresztül gyűjtik össze, és az adott érintett LinkedIn-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkon található LinkedIn gombok egyikére kattint, akkor a LinkedIn ezeket az adatokat az adatalany személyes LinkedIn felhasználói fiókjába rendeli, és tárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül fogadja az adatokat, ha az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a LinkedIn-en a weboldalunkon történő hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy a LinkedIn gombra kattint, vagy sem. Ha az információ átadása a LinkedIn-nek nem kívánatos az adatalany számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a LinkedIn számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólítjuk.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  alatt biztosítja az e-mail üzenetek, SMS üzenetek és célzott hirdetések leiratkozásának lehetőségét, valamint a hirdetési beállítások kezelésének képességét. A LinkedIn olyan társult vállalkozásokat is használ, mint az Eire, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame. Az ilyen cookie-k beállítása megtagadható a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  címen. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  címen érhetők el. A LinkedIn cookie házirend a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  címen érhető el.

13.10 A Pinterest alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Pinterest Inc. összetevőit. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy internetes társalgási hely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára személyes vagy céghez kapcsolódó információkat. A Pinterest lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a képgyűjtemények és az egyedi képek közzétételét, valamint a virtuális pinboardok (ún. Pins) leírását, amelyeket más felhasználók (ún. kommentálta.

A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy Pinterest összetevő (Pinterest plug-in) integrálva van, az internetes böngésző az adatfeldolgozó automatákban automatikusan hogy a megfelelő Pinterest komponensen keresztül töltse le a megfelelő Pinterest összetevő megjelenítését. További információ a Pinterestről a https://pinterest.com/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Pinterest tudomást szerez arról, hogy a weboldal melyik aloldalát látogatja az adatalany.

Ha az adatalap ugyanabban az időben bejelentkezett a Pinteresten, a Pinterest az internetes weboldalunkon mindenki számára elérhetővé teszi az internetes oldalunkat - az internetes oldalunkat oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Pinterest elemen keresztül gyűjtik össze, és az adott érintett Pinterest számlájával társítják. Ha az adatbázist az internetes oldalunkon található Pinterest gombok egyikére kattintva a Pinterest az adatalany személyes Pinterest felhasználói fiókjához rendel, és tárolja a személyes adatokat.

A Pinterest információt kap a Pinterest elemen keresztül, amelyet az adatalany meglátogatott a weboldalunkon, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a Pinterestben a weboldalunkon történő hívás idején. Ez akkor történik, ha a személy a Pinterest összetevőre kattint, vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás a Pinterestnek nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Pinterest számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A Pinterest által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://about.pinterest.com/privacy-policy címen érhető el, tájékoztatást nyújt a Pinterest személyes adatainak összegyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

13.11 Adatvédelmi rendelkezések a Matomo alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a honlapon a vezérlő integrálta a Matomo összetevőt. A Matomo egy nyílt forráskódú szoftvereszköz a webelemzéshez. A Webes elemzés az internetes oldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok összegyűjtése, összegyűjtése és értékelése. A webes elemzőeszköz többek között olyan weboldalon gyűjt adatokat, amelyekből az érintett egy weboldalról érkezett (úgynevezett referrer), hogy mely oldalak férhetők hozzá a weboldalhoz, illetve hogy milyen gyakorisággal és időközönként egy aloldal volt nézett. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A szoftver a vezérlő szerverén működik, az adatvédelmi szempontból érzékeny naplófájlok kizárólag ezen a szerveren tárolódnak.

A Matomo komponens célja a weboldalunk látogatóinak áramlásának elemzése. Az adatkezelő a kapott adatokat és információkat többek között értékeli e weboldal használatát online jelentések összeállítása érdekében, amelyek az internetes oldalain megjelenő tevékenységeket mutatják.

A Matomo cookie-t állít be az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A cookie beállításával engedélyezhető a webhelyünk használatának elemzése. A weboldal egyes oldalainak minden egyes felszólításával az adatalany informatikai rendszerének internetböngészője automatikusan a Matomo komponensen keresztül, amelyet az online analízis céljából adatok küldésére kérünk a szerverünkre. Ezen technikai eljárás során ismereteket szerezünk a személyes adatokról, például az adatalany IP-címéről, amely a látogatók eredetének és a kattintások megértésének szolgálatára szolgál.

A cookie-kat személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférési hely, ahonnan a hozzáférés megtörtént, valamint a weboldalunk látogatásainak gyakorisága. Internetes oldalaink minden látogatása során ezek a személyes adatok, beleértve az internetadók IP-címét is, az adatalany használják. Ezeket a személyes adatokat tároljuk. Ezt a személyes adatot harmadik félnek nem továbbítjuk.

Az adatalany - a Cookie-politikánkban leírtak szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná, hogy a Matomo cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá a Matomo által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészővel vagy más szoftverprogramokkal.

Ezenkívül az adatalany kifogásolhatja az ezen internetes oldal használatával kapcsolatos adatok összegyűjtését, amelyeket a Matomo állított elő, valamint ezen adatoknak a Matomo által történő feldolgozását és annak esetleges kizárását. Ehhez az adatalanynak ki kell jelölnie az opt-out cookie-t. Az erre a célra kijelölt opt-out cookie az adatalany által használt informatikai rendszerbe kerül. Ha a cookie-k törlésre kerülnek az adatalany rendszerén, akkor az érintettnek újra fel kell hívnia a kapcsolatot, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie minden beállítása esetén azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő weboldala már nem használható teljesen az érintett számára.

További információk és a Matomo vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://matomo.org/privacy/ címen érhetők el.

13.12 Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Twitter elemeit. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblog szolgáltatás, amelyen a felhasználók az úgynevezett "tweeteket" közzétehetik és terjeszthetik. rövid üzenetek, amelyek legfeljebb 280 karakterből állhatnak. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, beleértve azokat is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterre. A tweetek az adott felhasználó ún. Követői számára is megjelennek. A követők más Twitter felhasználók, akik követik a felhasználó tweetjeit. Ezenkívül a Twitter lehetővé teszi, hogy egy széles közönséggel foglalkozzon hashtagokkal, linkekkel vagy retweetekkel.

A Twitter üzemeltetője Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy Twitter-összetevő (Twitter gomb) került beépítésre, automatikusan felkéri az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét hogy letöltsék a Twitter megfelelő Twitter elemét. A Twitter gombokkal kapcsolatos további információ a https://about.twitter.com/de/resources/buttons címen érhető el. E technikai eljárás során a Twitter megismerte, hogy az érintett személy milyen honlapon talált meg. A Twitter-összetevő integrálásának célja a weboldal tartalmának újraküldése, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bemutassák ezt a weboldalt a digitális világnak, és növeljék látogatóink számát.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a Twitteren, a Twitter a weboldalunkon minden felkérést észlel az adatalany részéről, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára az internetes oldaluk egy bizonyos aloldalát felismerte. az adatalany meglátogatta. Ezt az információt a Twitter-összetevőn keresztül gyűjtötték össze, és az érintett érintett Twitter-fiókjához társították. Ha az adatalany a weboldalunkon található Twitter gombokra kattint, akkor a Twitter ezeket az adatokat az adatalany személyes Twitter felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja a személyes adatokat.

A Twitter információkat kap az Twitteren keresztül, amelyet az adatalany meglátogatott a weboldalunkon, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a Twitteren a weboldalunkon történő hívás idején. Ez akkor történik, függetlenül attól, hogy a felhasználó rákattint a Twitter összetevőre vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás a Twitterre nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja azt, ha bejelentkezik a Twitter-fiókjukról, mielőtt weboldalunkra felhívást kezdeményez.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a következő címen érhetők el: https://twitter.com/privacy?lang=en.

13.13 A Xing alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a XING komponenseit. A XING egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a meglévő üzleti kapcsolatokhoz való kapcsolódást és új üzleti kapcsolatok létrehozását. Az egyes felhasználók a XING-ben saját személyes profiljukat hozhatják létre. A vállalatok, pl. cégprofilokat hozhat létre vagy közzéteszhet a XING-ben.

A XING üzemeltetője XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Az internetes oldal egyikének, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy XING komponens (XING plug-in) került beépítésre, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan kéri a XING megfelelő XING komponensének megjelenítését. További információ a XING plug-inről a https://dev.xing.com/plugins címen érhető el. A technikai eljárás során a XING tudomást szerez arról, hogy a weboldal melyik aloldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalap ugyanabban az időben be van jelentkezve a XING-en, akkor a XING a weboldalunkon minden alkalommal felhívja az ügyintézőt, és a tartózkodásuk teljes időtartamára internetes oldalunkon - melyik internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a XING komponensen keresztül gyűjtik össze, és az adott érintett XING számlához kapcsolódik. Ha az adatalany az internetes oldalunkra integrált XING gombra kattint, pl. a "Megosztás" gombbal, akkor a XING ezt az információt az adatalany személyes XING felhasználói fiókjához rendelte és tárolja a személyes adatokat.

A XING információt kap az XING komponensen keresztül, amelyet az adatalany meglátogatott honlapunkon, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a XING-en a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez akkor történik, ha a felhasználó a XING összetevőre kattint, vagy sem. Ha az XING számára ilyen információ továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a XING számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A XING által közzétett, a https://www.xing.com/privacy  alatt elérhető adatvédelmi rendelkezések tájékoztatást nyújtanak a XING által a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozóan. Ezenkívül a XING közzétette a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection  alatt a XING megosztó gombjára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokat.

13.14 A YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a YouTube komponenseit. A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy videoklipeket és más felhasználókat ingyen teremtsenek meg, amely szabadon megtekintheti, áttekintheti és megjegyezheti is őket. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérheti a teljes filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók által készített videókat, előadókat és videókat.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, a 901 Cherry Ave., a San Bruno, CA 94066, az Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, az 1600-as Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy YouTube-komponens (YouTube videó) került beépítésre, automatikusan felhívja az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét letöltheti a megfelelő YouTube-összetevő megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/  címen érhető el. E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a weboldalunk mely aloldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismeri minden olyan feljegyzést, amely egy YouTube-videót tartalmazó aloldal, melyet az internetes oldalunk egy bizonyos aloldalát az érintett vette fel. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett érintett YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google információt fog kapni a YouTube-komponensen keresztül, amelyet az érintett látogatta meg weboldalunkon, ha a weboldalunkon lévő hívás időpontjában az érintett bejelentkezett a YouTube-on; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen információk YouTube-ra és Google-ra történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett bejelentkezik saját YouTube-fiókjáról, mielőtt weboldalunkra felszólít.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  címen érhetők el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmaznak.

13.15 Adatvédelmi rendelkezések a DoubleClick alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a DoubleClick elemeit a Google számára. A DoubleClick a Google védjegye, amelynek értelmében elsősorban speciális online marketing megoldásokat hirdetnek a reklámügynökségek és a kiadók számára.

A Google DoubleClick üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google DoubleClick minden adatot, kattintást vagy más tevékenységet továbbít a DoubleClick kiszolgálónak. Az adatátvitel mindegyike egy cookie-kérést indít az adatalany böngészőjéhez. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérelmet, a DoubleClick cookie-t használ az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a cookie-kban ismertetjük. A cookie célja a hirdetés optimalizálása és megjelenítése. A cookie-t többek között a felhasználó által releváns hirdetések megjelenítésére és elhelyezésére, valamint hirdetési kampányok jelentéseinek létrehozására vagy javítására használják. Továbbá, a cookie arra szolgál, hogy elkerülje az ugyanazon hirdetés több megjelenítését.

A DoubleClick olyan cookie-azonosítót használ, amely a technikai folyamat végrehajtásához szükséges. Például a cookie-azonosítónak hirdetni kell egy hirdetést a böngészőben. A DoubleClick a cookie-azonosító használatával is rögzítheti, hogy mely hirdetések már megjelennek a böngészőben a duplikációk elkerülése érdekében. A DoubleClick a cookie-azonosítón keresztül is nyomon követheti a konverziókat. Például, a konverziók rögzítésre kerülnek, amikor egy felhasználó korábban megjelenített egy DoubleClick hirdetési hirdetést, és azt követően ugyanazt az internetes böngészőt használva vásárolja meg a hirdető webhelyén.

A DoubleClick cookie-ja nem tartalmaz személyes adatokat. A DoubleClick cookie azonban további kampányazonosítót is tartalmazhat. A kampányazonosító azon kampányok azonosítására szolgál, amelyekkel a felhasználó már kapcsolatba került.

A weboldal egyes oldalainak, amelyek az adatkezelő által működtetett és amelyen a DoubleClick összetevő integrálva van, az adott személy adattechnológiai rendszerének internetböngészőjét az adott DoubleClick összetevő kéri automatikusan adatokat küldeni az online hirdetések és a jutalékok számlázása céljából a Google-nak. E technikai eljárás során a Google tudomással rendelkezik minden olyan adatról, amelyet a Google a megbízási számítások létrehozásához használhat. A Google többek között meg tudja érteni, hogy az adatalany a weboldalunkon található egyes linkekre kattintott.

Az adatalany - a Cookie-politikánkban leírtak szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

A DoubleClick további információi és a vonatkozó DoubleClick adatvédelmi előírások a Google https://www.google.com/intl/en/policies/  címen keresztül tölthetők le.

13.16 Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési folyamatként való felhasználásáról

Ezen a weboldalon a vezérlő beépített komponensei a PayPal-nek. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket az úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül kell feldolgozni, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókokat tartalmaznak. A PayPal a virtuális fizetéseket hitelkártyával is képes feldolgozni, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot e-mail cím segítségével kezeljük, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi az online kifizetések harmadik felek részére történő beutalását vagy fizetések fogadását. A PayPal elismeri továbbá a megbízott funkciókat és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai operatív vállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Ha az adatalany a megrendelés során az online boltban fizetési opcióként "PayPal" -t választja, automatikusan továbbítja az adatalany adatait a PayPal-nak. A fizetési lehetőség kiválasztásával az adatalany elfogadja a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadását.

A PayPal-hez továbbított személyes adatok általában a vezetéknév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP-cím, a telefonszám, a mobiltelefonszám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is igényel, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak.

Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalás megelőzésére irányul. Az adatkezelő személyes adatokat továbbít a PayPal-ba, különösen ha az adatátvitelhez jogos érdekeltségről van szó. A PayPal és az adatfeldolgozó közötti adatcserét végző személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez a továbbítás személyazonossági és hitelképességi ellenőrzésre szolgál.

A PayPal szükség esetén átadja a személyes adatokat a leányvállalatoknak, a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges.

Az adatalany bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a PayPal-től. A visszavonásnak nincs semmilyen hatása a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozással összhangban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full  címen.

14. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához - például az adókötelezettségek teljesítéséhez - a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az adatalany alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a 47. mondat (2) bekezdés GDPR).

15. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

16. Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Nyilvánvalóvá tesszük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírja (például az adószabályokat), vagy szerződéses rendelkezésekből (például a szerződéses partnerről). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalanygal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel. Az adatvédelmi tisztviselő tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, hogy van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására és a a személyes adatokat.

17. Az automatizált döntéshozatal létezése

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

18. Jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz

Minden érintettnek joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatósághoz, különösen a lakóhelye szerinti tagállamban, a munkahelyen vagy az állítólagos jogsértés helyén, a közigazgatási vagy bírósági eljárások bármely más módjának sérelme nélkül, ha az a személy úgy véli, hogy a személyes adatai feldolgozása sérti ezeket a szabályokat.

A panaszt benyújtó felügyeleti hatóságnak tájékoztatnia kell a panaszost a követelés állapotáról és eredményéről, beleértve a fellebbviteli bíróságnak a GDPR 78. cikke szerinti lehetőségét is.

19. Adatvédelmi irányelvek módosítása; újra purposing

SC CYLEX Tehnologia Informaţiei SRL fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az adatvédelmi szabályzatot az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Megtalálja a jelenlegi verziót ezen a ponton vagy egy másikban, amely könnyen megtalálható a weboldalunkon vagy alkalmazásunkon.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a külső adatvédelmi tisztviselők adatvédelmi irányítója hozta létre, amelyet a WBS-LAW médiajogi ügyvédjeivel együttműködve dolgoztunk ki.